Όροι & Προϋποθέσεις

Ενίσχυσε την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους για την ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Διαβάστε πιο κάτω όλους τους όρους & προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά με τις εισφορές και τους δωρητές.

Ενίσχυσε την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους για την ευημερία και καλύτερη ποιότητα ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών.

Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου
Wash your
hands
Masks are
required
Disinfecting space
on an hourly
Please keep
2m distance